Hotărârea nr. 10/1998

ANULAREA TAXEI ANUALE IN VALOARE DE 0,01% DIN CIFRA DE AFACERI PREVAZUTA LA ANEXA 7 LA HCL 258/1997

HOTÃRÂREA NR. 10

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 ianuarie 1998,

Analizând referatul nr. 10.553/16 ianuarie 1998 al Direcţiei Economice, prin care se propune modificarea procentului de 0,01% aplicat cifrei de afaceri la 0,05% din veniturile totale,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/1995, O.G. nr. 70/1994, Legii nr. 7/1996,

În temeiul art. 20, lit. "e" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997,

Hotărăşte:

ART.1. Se anulează taxa anuală pentru îmbunătăţirea serviciilor publice ale Municipiului Braşov în valoare de 0,01% din cifra de afaceri, prevăzută la punctul 7 din Anexa nr. 7 la H.C.L. nr. 258/1997.

ART.2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

BÂRSÃŞTEANU TRAIAN