Hotărârea nr. 97/1996

PRELUNGIREA VALABILITATII HCL 32/1994 PRIVIND ORGANIZAREA FESTIVALULUI "CERBUL DE AUR - EDITIA 1996"

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 97

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996,

Analizând referatul Direcţiei Tehnice, precum şi solicitarea S.C. "TV INSTANT INTERNAŢIONAL", privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a Festivalului concurs "CERBUL DE AUR" - Ediţia 1996;

În temeiul art. 21, litera "x", art. 29, 78 şi 82 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se prelungeşte valabilitatea de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 32/1994, art. 1, privind condiţiile de organizare şi desfăşurarea Festivalului concurs "CERBUL DE AUR" şi pentru anul 1996.

ART. 2. Se aprobă folosinţa gratuită a terenului aferent scenei Festivalului pe perioada 3.VI. - 31.VII.1996. Pentru terenul aferent arenei din Piaţa Sfatului se aprobă folosinţa gratuită pe perioada 18.VI. - 31.VII.1996.

ART. 3. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU