Hotărârea nr. 92/1996

INCHIRIEREA DIRECTA CATRE SC PRODLACTA SA BRASOV A SPATIULUI DIN PIATA AGROALIMENTARA STAR

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 92

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 1789/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune închirierea directă către S.C. PRODLACTA S.A. Braşov, a spaţiului comercial de vânzare lapte şi produse lactate din hala agroalimentară a magazinului STAR;

În temeiul art. 21, litera "s" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, precum şi a art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 48/1992;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă închirierea directă către S.C. PRODLACTA S.A. Braşov, pe o perioadă de minim 10 (zece) ani, cu posibilităţi de prelungire a spaţiului comercial de vânzare lapte şi produse lactate din piaţa agroalimentară a magazinului STAR, începând cu data de 1 aprilie 1996.

ART. 2. Contractul de închiriere directă se va încheia de Administraţia Pieţelor.

ART. 3. Direcţia Economică şi Administraţia Pieţelor vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA