Hotărârea nr. 77/1996

ESALONAREA LA PLATA A IMPOZITULUI DATORAT DE DL MOLDOVAN TEODOR

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 77

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 9.192/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a impozitului pe venit chirii, datorat de domnul Moldovan Teodor, din Braşov, str. Traian nr. 105;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează eşalonarea la plată a sumei de 5.200.800 lei, reprezentând impozitul pe venitul realizat din chirii de domnul Moldovan Teodor, din Braşov, str. Traian nr. 105.

ART. 2. Se avizează eşalonarea în rate lunare, până la data de 31 decembrie 1996.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA