Hotărârea nr. 68/1996

EFECTUAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI INTRE MUN.BRASOV SI CETATEANUL CRACIUN NICOLAE

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 68

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatele nr. 20.427/1995 şi nr. 4.678/1996 ale Serviciului Patrimoniu, prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri între Consiliul Local Braşov şi domnul Crăciun Nicolae Cornel;

În temeiul art. 21, litera "g", art. 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se însuşeşte expertiza tehnică nr. 69/1996, întocmită de Societatea Generală a Experţilor Tehnici Braşov, având ca obiect evaluarea terenurilor pentru schimb în Poiana Braov.

ART. 2. Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuri între Consiliul Local Braşov şi domnul Crăciun Nicolae Cornel, după cum urmează:

a) Consiliul Local al Municipiului Braşov cedează domnului Crăciun Nicolae Cornel terenul în suprafaţă de 2.040 m.p., înscris în C.F. nr. 22728, sub nr.top. 14223/15/2/37/1; C.F. nr. 28391, sub nr.top. 14223/15/1/1/2/1 şi C.F. nr. 28.391, sub nr.top. 14223/15/2/37.

b) Crăciun Nicolae Cornel cedează Consiliului Local al Municipiului Braşov terenul în suprafaţă de 2040 m.p., înscris în C.F. nr. 29627, sub nr.top. 14204/3/1/1/a.

ART. 3. Schimbul de terenuri se face fără ca părţile să-şi datoreze sultă.

ART. 4. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN   GOGONEA