Hotărârea nr. 62/1996

ACCESUL GRATUIT AL PENSIONARILOR LA SPECTACOLELE ORGANIZATE DE INSTIT. DE CULTURA SUBORDONATE LOCAL

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 62

din data de 29 martie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 martie 1996;

Analizând referatul nr. 9.152/1996 al Serviciului Protocol, prin care se propune aprobarea creării unor facilităţi pensionarilor municipiului Braşov, în sensul de a avea acces gratuit la manifestările culturale organizate de instituţiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul art. 21, litera "s" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă accesul gratuit al pensionarilor din municipiul Braşov la spectacolele organizate de instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART. 2. Accesul gratuit al pensionarilor se va realiza prin:

  • eliberarea unor abonamente pentru acces gratuit la spectacole;
  • intrarea gratuită pentru pensionari la anumite spectacole;
  • organizarea unor spectacole pentru pensionari, la care accesul lor să fie gratuit.

ART. 3. Instituţiile de cultură vor stabili numărul şi datele spectacolelor şi le vor anunţa prin afişaj şi mass-media locală.

ART. 4. Teatrul "Sică Alexandrescu", Teatrul Liric Braşov, Filarmonica "Ghe. Dima" vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

DAN    GOGONEA