Hotărârea nr. 6/1996

SCUTIREA RA RIAL DE PLATA MAJORARILOR DE INTARZIERE PE TRIM.I 95 SI ANII 1993 - 1994

 

H O T Ã R Â R E A     NR. 6

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 42.962/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune scutirea de la plata penalităţilor de întârziere datorată de R.A.  RIAL Braşov;

Având în vedere prevederile art. 65 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele locale şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 24/1995;

În temeiul art. 21, litera "f" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scutirea la plată a majorărilor de întârziere la taxa pe terenul aferent fondului locativ şi impozitului pe clădiri, pe anii 1993 - 1994 şi trimestrul I - 1995, în sumă de 46.403.704 lei datorată de R.A. RIAL Braşov.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM  MAYER