Hotărârea nr. 51/1996

CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE D-LUI NORBERT BETAEYE

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 51

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând meritele deosebite ale domnului arh. NORBERT DETAEYE (Belgia) în promovarea prestigiului şi afirmarea pe plan naţional şi internaţional a municipiului Braşov;

În temeiul art. 21, litera "v" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r â r e a :

ART. 1. Se conferă titlul de cetăţean de onoare al municipiului Braşov domnului arh. NORBERT DETAEYE.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA