Hotărârea nr. 44/1996

APROBAREA CONTRACTELOR DE ASOCIERE SC RESORT, SOCIETY ENGROSE SERVICE SI SC IMPERATIV SI CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ã R Â R E A     NR. 44

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 37.430/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune aprobarea contractelor de asociere între municipiul Braşov şi diverşi agenţi economici care au edificat staţii R.A.T., dotate cu spaţii comerciale;

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local nr. 15/1995, nr. 16/1995 şi nr. 207/1995;

În temeiul art. nr. 21, litera "x" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă contractele de asociere între Consiliul Local Braşov şi următorii agenţi economici care au edificat refugii R.A.T., dotate cu spaţii comerciale:

  1. S.C. "RESORT 92" S.R.L. - refugiu situat în str. 13 Decembrie A.C. 63/1994;
  2. SOCIETY ENGROSE SERVICE - refugiile din Alexandru Vlahuţă şi Saturn, A.C. 307/1995 şi A.C. 410/1992;
  3. S.C. IMPERATIV - refugiu din str. Hărmanului A.C. nr. 214/1992.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA