Hotărârea nr. 4/1996

CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE LUI BONDOC IONESCU CRUM SI D-LUI ERICH BENGEL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 4

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul Serviciului Protocol, prin care se propune acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Braşov lui BONDOC IONESCU CRUM şi ERICH BERGEL;

În temeiul art. 21, litera "v" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Se conferă titlul de cetăţean de onoare al municipiului Braşov lui BONDOC IONESCU CRUM şi ERICH BERGEL.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER