Hotărârea nr. 39/1996

APROBARE AMPLASAMENTE PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DE LANA LUCRATE MANUAL IN POIANA BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 39

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 502/1996 al Serviciului de Arhitectură şi Autorizări în Construcţii, prin care se propune aprobarea comerţului stradal în Poiana Braşov pentru vânzarea produselor de lână confecţionate manual;

În temeiul art. 21, litera "g" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă următoarele amplasamente pentru comercializarea produselor din lână lucrate manual în Poiana Braşov:

  1. Parcările BELVEDERE de pe drumul Poienii;
  2. Parcarea de la Cabana Junilor;
  3. Parcarea Şura Dacilor;
  4. Parcarea din faţa restaurantului "Ursul".

ART. 2. Comerţul stradal în Poiana Braşov se va desfăşura conform regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/26 ianuarie 1996.

ART. 3. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA