Hotărârea nr. 28/1996

GRATUITUITATEA MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN COMUN CALATORI IN MUN.BRASOV PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PERSONAL.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 28

republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 53/1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 1.510/1996 al Direcţiei Economice, privind solicitarea Uniunii Generale a Pensionarilor din România - Filiala Braşov, referitoare la acordarea de gratuitate pensionarilor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Braşov;

În temeiul art. 21, literele "e", "s" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Pe perioada 1 aprilie - 1 iulie 1996 pensionarii domiciliaţi în Braşov vor beneficia de 20 de călătorii gratuite lunar subvenţionate de la bugetul local pe traseele interne ale R.A. "TRANSPORT" Braşov.

ART. 2. Nu sunt incluşi în prevederile acestei hotărâri pensionarii beneficiari de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun de călători, conferite prin legi speciale.

ART. 3. Călătoriile gratuite se vor efectua pe bază de legitimaţii eliberate de R.A. "TRANSPORT" Braşov.

ART. 4. Direcţia Economică şi R.A. "TRANSPORT" Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS   POPA