Hotărârea nr. 262/1996

APROBAREA PROTOCOLULUI INTRE CALDOROM SI RA TERMO

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  262

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  Direcţiei Economice nr. 42.349/1996 privind modul de facturare a energiei termice către asociaţiile de locatari;

Având în vedere protocolul de acord încheiat între "CALDOROM" S.A. şi R.A. "TERMO" Braşov;

În temeiul  art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Se aprobă protocolul de acord încheiat între "CALDOROM" S.A. şi "TERMO" Braşov, urmând ca asociaţiile de locatari aferente celor 6 centrale deservite de "CALDOROM" S.A. să-şi achite direct la această societate sumele pe care le datorează pentru încălzire şi apă caldă.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN