Hotărârea nr. 258/1996

ESALONAREA LA PLATA A TAXEI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC DE CATRE SC EUROPA SRL

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  258

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 36.204/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea eşalonării la plată a sumei de 1.993.000 lei, datorată de S.C. "EUROPA" S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 27/1994, privind impozitele şi taxele locale, completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995;

În temeiul  art. 20, litera "e" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează eşalonarea la plată a sumei de 1.993.000 lei, reprezentnd taxa de ocupare a domeniului public datorată de S.C. "EUROPA" S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Mureşenilor nr. 18.

ART. 2. Se avizează eşalonarea la plată în 12 rate lunare egale, începând cu 1 decembrie 1996.

ART. 3.  Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN