Hotărârea nr. 252/1996

APROBARE PUD - INTRARE IN POIANA BRASOV PT. PIRVU FLOREA

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  252

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 32.035/13 noiembrie 1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea proiect P.U.D. intrare în Poiana Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul  art. 20, litera "m" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. Intrare în Poiana Braşov, proiect nr. 220/1996, elaborat de S.C. CIC S.R.L. şi având ca beneficiar pe domnul Pîrvu Florea.

ART. 2. Vilele dinspre staţia meteo se vor alinia faţă de axul drumului secundar la distanţa de 12 m. Nu se vor face ziduri de sprijin din beton ci numai din taluzuri înierbate.

ART. 3.  Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN