Hotărârea nr. 25/1996

EFECTUAREA LUCRARILOR DE INTERCONENCTARE INTRE CLADIRILE CONSILIULUI JUDETEAN SI PRIMARIA BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 25

din data de 23 februarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 februarie 1996;

Analizând referatul nr. 5.558/1996 al Serviciului Informatic, prin care se propune aprobarea cuplării reţelelor de calculatoare din Consiliul Judeţean şi Primărie printr-un cablu subteran de fibră optică pasat prin forare orizontală de către firme GRANIT MEDIAŞ, în cadrul unei lucrări demonstrative gratuite;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă efectuarea lucrării de interconectare a Consiliului Judeţean Braşov şi Primăria Braşov, prin pasarea unui cablu subteran de fibră optică.

ART. 2. Achiziţionarea cablului optic şi aparatura aferentă acestei conectări se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice pentru investiţii.

ART. 3. Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi Serviciul Informatic vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LIVIUS    POPA