Hotărârea nr. 237/1996

ORGANIZAREA SECTIILOR DE VOTARE PT. TURUL II AL ALEGERILOR GENERALE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  237

din data de 8 noiembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 8 noiembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 38.669/1996 al Direcţiei Tehnice, prin care se propune ca organizarea secţiilor de votare pentru turul II al alegerilor să se facă de aceleaşi firme şi în aceleaşi condiţii ca şi pentru turul I de scrutin;

Având în vedere prevederile Legii nr. 68/1992, privind alegerile generale;

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993;

În temeiul  art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă încredinţarea directă către S.C. RECON S.A. Braşov şi S.C. LUCS S.A. a lucrărilor privitoare la organizarea şi dotarea secţiilor de votare pentru turul II al alegerilor generale de la 17 noiembrie 1996.

ART. 2. Încredinţarea directă a activităţilor menţionate la art. 1 către cele două firme se va face în condiţiile prevăzute de H.C.L. nr. 195/1996, referitoare la primul tur de scrutin.

ART. 3.  Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE   SCRIPCARU