Hotărârea nr. 236/1996

CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE LUI HANS BERGEL

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  236

din data de 8 noiembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 8 noiembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 38.833/1996 al Serviciului Protocol, prin care se propune conferirea titlului de cetăţean de onoare, domnului Hans Bergel;

Având în vedere contribuţia domnului Hans Bergel la promovarea prestigiului şi afirmarea pe plan naţional şi internaţional a Municipiului Braşov, ca urmare a activităţii sale liberare şi sportive;

În temeiul  art. 20, litera "n" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului Hans Bergel.

 

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE   SCRIPCARU