Hotărârea nr. 233/1996

MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 175/96 PRIVIND COMSIA DE ATRIBUIRE A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  233

din data de 30  octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 1996;

Analizând referatul Serviciului Patrimoniu nr. 36.813/1996 privind îmbunătăţirea activităţii comisiei ce se ocupă de spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

În temeiul  art. 20, litera "g" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Comisia constituită potrivit art. 4 din Regulamentul de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 50/1996 va avea următoarea componenţă:

 1. Viceprimarul municipiului Braşov ce coordonează Direcţia Economică;
 2. Reprezentant al Serviciului Contencios - Primăria Braşov;
 3. Reprezentat al Serviciului Patrimoniu - Primăria Braşov;
 4. Reprezentantul R.A. RIAL Braşov;
 5. Secretarul Comisia nr. 1 a Consiliului Local Braşov;
 6. Secretarul Comisie nr. 2 a Consiliului Local Braşov;
 7. Secretarul Comisiei nr. 3 a Consiliului Local Braşov;
 8. Secretarul Comisiei nr. 4 a Consiliului Local Braşov;
 9. Secretarul Comisiei nr. 5 a Consiliului Local Braşov;
 10. Secretarul Comisiei nr. 6 a Consiliului Local;
 11. Secretarul Comisiei nr. 7 a Consiliului Local.

ART. 2. Comisia constituită potrivit art. 1 va decide cu privire la prelungirea contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie şi cu privire la schimbarea şi completarea profilului unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

ART. 3. Se completează art. 5 din H.C.L. nr. 55/1996, în sensul că pot fi închiriate direct prin hotărâre de consiliu local spaţii cu altă destinaţie pentru foştii deţinuţi politici, beneficiari ai Decretului nr. 118/1990.

ART. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 1996 se revocă începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 5.  Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

CORNELIU    ZOTA