Hotărârea nr. 232/1996

COMPLETAREA HCL 55/96 PRIVIND REGULAMENTUL DE ATRIBUIRE A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  232

din data de 30  octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 1996;

Analizând referatul  nr. 31.863/1996 al Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune completarea art. 5 din H.C.L. nr. 55/1996 privind Regulamentul de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie;

Având în vedere prevederile Legii nr. 44/1994;

În temeiul  art. 20, litera "g" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă completarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 55/1996, în sensul că veteranii de război vor beneficia de închiriere directă prin hotărâre de consiliu local a spaţiilor cu altă destinaţie.

ART. 2. H.C.L. nr. 55/1996 astfel completată va fi republicată.

ART. 3.  Direcţia Economică şi R.A. RIAL Braşov vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

CORNELIU    ZOTA