Hotărârea nr. 222/1996

PLATA DIN BUGETUL LOCAL A 50% DIN COSTUL ABONAMENTELOR PENTRU COPII DE LA POIANA SOARELUI

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  222

din data de 11 octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 octombrie 1996;

Analizând referatul  nr. 32.295/1996 al Serviciului tehnic-Investiţii, prin care se propune acordarea la un număr de 30 de copii şcolari de la Complexul Educaţional "Casa Copilului", care frecventează şcolile din oraş, a 50% din costul biletelor de transport în comun, care să fie suportat din bugetul local;

În temeiul  art. 20, litera "e" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă ca 50% din costul biletelor de transport pentru un număr de 30 de copii şcolari de la Complexul Educaţional "Casa Copilului" să fie suportat din bugetul municipiului Braşov.

ART. 2.  Direcţia Economică şi Serviciul Tehnic-Investiţii vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

TRAIAN    BÂRSÃŞTEANU