Hotărârea nr. 21/1996

STUDIILE SI PROIECTELE TEHNICE CUPRINSE IN PLANUL DE INVESTITII PE ANUL 1996

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 21

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 1.531/1996 al Direcţiei Tehnice, prin care se propun studiile, proiectele de urbanism şi amenajare a teritoriului, precum şi proiectele tehnice ce urmează a fi incluse în planul de investiţii pentru anul 1996;

În temeiul art. 21, literele "c", "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă includerea în planul de investiţii pe anul 1996 a studiilor, proiectelor de amenajare a teritoriului şi a proiectelor tehnice cuprinse în lista anexată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM    MAYER

 

L I S T A

cu propunerile de studii şi proiecte necesare a fi comandate şi cuprinse în planul de investiţii din anul 1996

A. STUDII

Etapa I

 1. Studiu de circulaţie în municipiul Braşov - valoare estimativă - 30.000,00 mii lei;
 2. Studiu de asigurare cu utilitate a zonei centrului financiar - valoare estimativă - 8.000,00 mii lei;
 3. Studiu de fezabilitate privind închiderile haldelor de gunoi din municipiul Braşov - valoare estimativă - 7.000,00 mii lei;
 4. Studiu privind amenajarea trotuarelor şi străzilor în zona de rezervaţie de arhitectură "Cetate" - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 5. Studiu de fezabilitate pasaj Poienelor - Calea Bucureşti - valoarea estimativă - 3.000,00 mii lei;
 6. Studiu de fezabilitate privind străpungerea str. Gheorghe Doja cu str. Grigore Ureche (zona Bartolomeu) - valoare estimativă - 2.000,00 mii lei;
 7. Studiu de fezabilitate privind extinderea cu 6 benzi a Căii Bucureşti (tronson Dârste - Poienelor) - valoare estimativă 3.000,00 mii lei;
 8. Studii de amenajare zona de agrement Aleea Brediceanu - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 9. Studii de fezabilitate privind modernizarea str. Toporaşului - valoare estimativă - 1.500,00 mii lei;
 10. Studii de amenajare a Parcului Zoo al municipiului - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 11. Studii de fezabilitate ocolitoare municipiul Braşov, tronson II, III, IV - valoare estimativă -
 12. Studii de amplasare a staţiilor de taximetre în municpiu - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 13. Studiu de dezvoltare potenţial pârtii de schi Poiana Braşov - valoare estimativă - 10.000,00 mii lei
 14. Studiu de fezabilitate sisteme de depozitare, reciclare, incinerare, deşeuri menajere şi industriale ale municipiului Braşov - valoare estimativă - 45.000,00 mii lei.

Etapa a II-a

 1. Studiu de fezabilitate privind amenajarea unui parcaj subteran sub parcul Nicolae Titulescu - valoare estimativă - 5.000,00 mii lei;
 2. Studiu de fezabilitate privind prelungirea străzii Crinului - valoare estimativă - 5.000,00 mii lei;
 3. Studiu de fezabiltiate privind prelungirea str. Laminoarelor cu str. Macului - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 4. Studiu de fezabilitate privind - prelungire str. Buzeşti cu str. Agricultorilor - valoare estimativă - 5.000,00 mii lei;
 5. Studiu de feazabilitate privind modernizare str. Macului - valoare estimativă - 1.500,00 mii lei;
 6. Studiu de fezabilitate lărgire Calea Bucureşti (tronson Poienelor - Zorilor) - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 7. Studiu de fezabilitate privind modernizarea străzii Vasile Lupu - valoare estimativă - 1.500,00 mii lei;
 8. Studiu de fezabilitate privind modernizare butic de legătură hotel Caraiman - hotel Teleferic - valoare estimativă - 2.000,00 mii lei.

Etapa a III-a

 1. Studiu de fezabilitate privind pasaj pietonal la Cf, str. Ecaterina Teodoroiu - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 2. Studii de fezabilitate privind pasaj pietonal subteran la CF str. Lungă - valoare estimativă - 5.000,00 mii lei;
 3. Studii de fezabilitate lărgire Calea Bucureşti/tronson Zorilor str. Pârâului) - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 4. Studii de fezabilitate privind iluminatul decorativ al Pieţii Sfatului - valoare estimativă - 8.000,00 mii lei;
 5. Studiu de fezabilitate - modernizare str. Vidin - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 6. Studiu de fezabilitate - modernizare str. Ioan Bogdan - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 7. Studiu de fezabilitate - modernizare str. Mărăşti - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 8. Studiu de fezabilitate - modernizare str. Podul Creţului - valoare estimativă - 4.000,00 mii lei;
 9. Studiu de fezabilitate - modernizare str.                      - valoare estimativă - 2.000,00 mii lei;
 10. Studiu de fezabilitate - modernizare str. Michael  Klein - valoare estimativă - 2.500,00 mii lei;
 11. Studiu de fezabilitate - modernizare str. Violetelor - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 12. Studiu de fezabilitate - modernizare str. Rozelor - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 13. Studiu de fezabilitate - modernizare str. Pavilioanele C.F.R. - valoare estimativă - 4.000,00 mii lei;
 14. Studiu de fezabilitate - modernizare str. Calcarului - valoare estimativă - 4.000,00 mii lei;
 15. Studiu de fezabilitate - modernizare str. Rahovei - valoare estimativă - 4.000,00 mii lei;
 16. Studiu de fezabilitate - modernizare str. Fuiorului - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 17. Studiu de fezabilitate - modernizare str. I.E. Rădulescu - valoare estimativă - 3.000,00 mi lei;
 18. Studiu de fezabilitate - modernizare str. G-ral Traian Moşoiu - valoare estimativă  - 3.000,00 mii lei;
 19. Completare planuri topo scara 1:500 - valoare estimativă - 30.000,00 mii lei;
 20. Studiu de fezabilitate - apela Cimitirul Central - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei;
 21. Balizare şi iluminat pârtie de schi - Poiana Braşov - valoare estimativă - 3.000,00 mii lei.

B. PROIECTE DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Etapa I

 1. Plan urbanistic general însuşit de regulamentul de construire - etapa a III-a - valoare estimativă - 55.000,00 mii lei;
 2. Plan urbanistic de zonă - Zona Prestaţii Servicii (între Şoseaua Feldioarei şi calea ferată Braşov - Sighişoara) - valoare estimativă - 8.000,00 mii lei;
 3. Plan urbanistic de zonă privind amplasarea pieţii agroalimentare în zona Gării - valoare estimativă - 2.000,00 mii lei;
 4. Plan urbanistic de detaliu privind zona intersecţiei, str. Caraţilor - Calea Bucureşti - valoare estimativă - 4.000,00 mii lei;
 5. Plan urbanistic de zonă - locuinţe, str. Nucului - valoare estimativă - 4.000,00 mii lei;
 6. Plan urbanistic de zonă pe unitate de referinţă (UTR) Astra VI - valoare estimativă -
 7. Plan urbanistic de zonă - pe unitate de referinţă (UTR) Tractorul VI - valoare estimativă - 25.000,00 mii lei;
 8. Plan urbanistic - Poiana de Jos - valoare estimativă - 15.000,00 mii lei.

Etapa a II-a

 1. Plan urbanistic de zonă pentru rezervaţia de arhitectură "Schei" însoţit de regulament - valoare estimativă - 15.000,00 mii lei;
 2. Plan urbanistic  de zonă pentru zona de rezervaţie de arhitectură "Bartolomeu" însoţit de regulament - valoare estimativă - 10.000,00 mii lei;
 3. Plan urbanistic de zonă pe unitate de referinţă (UTR) Bartolomeu Nord - valoare estimativă - 16.000,00 mii lei;
 4. Plan urbanistic de zonă pe unitate de referinţă (UTR) Trimiş-Triaj - valoare estimativă - 10.000,00 mii lei;
 5. Plan urbanistic de zonă pe unitate de referinţă (UTR) Warthe II - valoare estimativă - 25.000,00 mii lei.

Etapa a III-a

 1. Studiu privind amplasarea unor dotări comerciale în municipiul Braşov - valoare estimativă - 7.000,00 mii lei;
 2. Studiu urbanistic de zonă privind remodelarea urbană în zona de rezervaţie de arhitectură "Cetate" - str. Apollonia Hirscher şi str. Castelului - valoare estimativă - 5.000,00 mii lei.

C. PROIECTE TEHNICE

Etapa I

 1. Proiect tehnic pentru amenajări exterioare la bloc 3B, str. Lânii - valoare estimativă - 7.000,00 mii lei;
 2. Proiect tehnic pentru amenajări exterioare la bloc 3 CV Hărmanului - valoare estimativă - 4.000,00 mii lei;
 3. Proiect tehnic pentru amenajări exterioare la bloc 4 CV Hărmanului - valoare estimativă - 15.000,00 mii lei;
 4. Proiect tehnic pentru amenajări exterioare la bloc 27 CV 13 Decembrie - valoare estimativă - 10.000,00 mii lei;
 5. Proiect tehnic privind modernizare str. Tâmpei - valoare estimativă - 6.500,00 mii lei;
 6. Proiect tehnic privind chioşc fanfară în parcul N. Titulescu - valoare estimativă - 2.500,00 mii lei.

Etapa a II-a

 1. Proiect tehnic privind modernizare str. Macului - valoare estimativă - 7.000,00 mii lei;
 2. Proiect tehnic privind modernizare str. Călugăreni - valoare estimativă - 7.000,00 mii lei;
 3. Proiect privind modernizare str.                                  - valoare estimativă - 7.000,00 mii lei;
 4. Proiect tehnic privind amenajări exterioare la bloc A - Calea Bucureşti - valoare estimativă - 7.000,00 mii lei.