Hotărârea nr. 191/1996

PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIILOR DE COMERCIALIZARE FRUCTE SI CITRICE IN REGIM DE COMERT STRADAL

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  191

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul nr. 29.824/1996 al Corpului de Control Comercial şi Autorizarea Liberei Iniţiative, prin care se propune prelungirea valabilităţilor de comercializare a fructelor şi citricelor în regim stradal;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 69/1996;

În temeiul art. 20, literele "g", "m" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă prelungirea valabilităţii autorizaţiilor agenţilor economici care comercializează fructe şi citrice în regim de comerţ stradal, până la data de 31 decembrie 1996.

ART. 2. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ