Hotărârea nr. 188/1996

SCOATEREA LA LICITATIE A ACTIVITATILOR DE DESINSECTIE ,DERATIZARE SI ECARISAJ

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  188

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul nr. 27.056/20.08.1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune scoaterea la licitaţie a activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi ecarisaj;

Având în vedere prevederile Legii nr. 137/1995;

În temeiul art. 20, litera "m" şi  art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie a activităţilor de dezinsecţie, deratizare şi ecarisaj în municipiul Braşov.

ART. 2. Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ