Hotărârea nr. 172/1996

NUMIREA D-LUI NITA EMIL DIRECTOR LA RA TERMO

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 172

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând situaţia economico-financiară a R.A. TERMO, precum şi a faptului că perioada pentru care domnul Manea Ştefan a fost numit director al regiei a expirat;

Având în vedere cererea domnului Niţă Emil, înregistrată sub nr. 27.753/1996, prin care solicită aprobarea Consiliului Local, în vederea numirii sale ca director la R.A. TERMO Braşov până la organizarea concursului pentru numirea unui manager;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990;

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Se aprobă numirea domnului Niţă Emil în funcţia de director la R.A. TERMO Braşov, prin detaşare de la S.C. TRACTORUL S.A., până la organizarea concursului de manager, dar nu pe o perioadă mai mare de 6 luni.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ