Hotărârea nr. 171/1996

ACORDARE TITLU CETATEAN DE ONOARE EROILOR MARTIRI CAZUTI IN REVOLUTIE DIN DECEMBRIE 1989

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 171

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul Serviciului Protocol, prin care se prezintă propunerea Asociaţiei Răniţilor, Invalizilor şi Urmaşilor Eroilor Martiri din Revoluţia din Decembrie 1989 Braşov şi a familiei eroului martir Nicolae Vlase, pentru acordarea titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al Municipiului Braşov martirilor Revoluţiei din 1989 căzuţi la Braşov;

În temeiul art. 20, litera "u" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov eroilor martiri căzuţi la Braşov în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, cuprinşi în lista anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ

 

                                                                                                                                                                             ANEXÃ

                                                                                                                                                                 la H.C.L. nr. 171/1996

L I S T A 

eroilor  martiri căzuţi la Braşov în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989

cărora li se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov

 1. Abramov Filip
 2. Agache Sabin Fănică
 3. Alexe Ştefan
 4. Atomei George Eduard
 5. Banciu Valentin Nicu
 6. Bălan Valerica
 7. Bărcuţean Radu Vasile
 8. Bian Ioana Carmen
 9. Boteanu Bogdan Mihai
 10. Boga Karol
 11. Brăguţă Nicolae
 12. Brânzea coman
 13. Bude Florina Octavia
 14. Burjan Ştefan
 15. Căpriţă Nicolae Dorin
 16. Cândea Pavel
 17. Constantinescu Costel
 18. Covasa Neculai
 19. Daia Titu
 20. Diaconu Cătălin
 21. Digulescu Gheorghe
 22. Dobrin Constantin Tudorel
 23. Drăgan Iulian
 24. Drăgan Stan
 25. Filip Ioan
 26. Fontana Victor
 27. Frigător Leonard Alexandru
 28. Frâncu Dumitru
 29. Ganea Silviu
 30. Grâu Alexandru
 31. Haidău Grigore Cătălin
 32. Hristache Iancu
 33. Ilici Marioara
 34. Ilici Nicoleta
 35. Imecz Laszlo
 36. Ivan Constantin Dorel
 37. Lepădatu Gheorghe
 38. Lupu Eugen
 39. Mare Adrian
 40. Mihaly Caroly
 41. Mitroi Dorin Gheorghe
 42. Muller Laslo
 43. Neagu Sebastian Cătălin
 44. Nedelcu Vasile
 45. Negru Adrian Florin
 46. Nuţu Cătălin
 47. Paranschi Andrei
 48. Pălăcean Ioan
 49. Pertache Cătălin
 50. Pleşca Ana
 51. Prunteş Daniela
 52. Roşca Corina
 53. Rancati Francesco (italian)
 54. Sandu Iancu
 55. Savin Gheorghe
 56. Săbăduşi Ioan
 57. Stancu Ovidiu
 58. Stoian Victor
 59. Surdu Gheorghe
 60. Tamaş Iosif
 61. Tincu Ioan
 62. Toader Iulian
 63. Varză Gheorghe
 64. Vlaicu Marian Cătălin
 65. Vlase Nicolae
 66. Zăbavă Ion
 67. Arişanu Petre Ion
 68. Mihai Adrian Mircea