Hotărârea nr. 170/1996

ACORDARE TITLU DE CETATEAN DE ONOARE LIVIU BABES - POST MORTEM

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 170

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul Serviciului Protocol, prin care se prezintă propunerea pentru acordarea post-mortem a titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al municipiului Braşov lui Liviu Babeş, ca recunoaştere a sacrificiului făcut pentru cauza libertăţii în condiţii opresive;

În temeiul art. 20, litera "u" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Se conferă post-mortem titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului Liviu Babeş.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ