Hotărârea nr. 163/1996

ESALONAREA LA PLATA A TAXEI DE TIMBRU DATORATA DE ROTILA C-TIN

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 163

din data de 31 iulie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 iulie 1996;

Analizând referatul nr. 24.420/9 iulie 1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a taxei de timbru datorată de cetăţeanul Rotilă Constantin din Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 6;

Având în vedere dispoziţiile Ordinului Ministerului de Finanţe nr. 1.147/1996, Cap. II, pct. 1;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează eşalonarea la plată a taxei de timbru în sumă de 2.072.404 lei datorată de Rotilă Constantin, domiciliat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 6.

ART. 2. Se avizează eşalonarea în 5 rate lunare egale începând cu data de 1 august 1996.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

EMIL   MARIAN