Hotărârea nr. 157/1996

MODUL DE CONDUCERE AL SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 157

din data de 21 iunie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 21 iunie 1996;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 69/1991, privind modul de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local;

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Şedinţele Consiliului Local al Municipiului Braşov vor fi conduse în ordinea listei anexate, de obţinere a mandatelor de consilier, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Consilierul care nu este prezent la şedinţa ce urmează să o conducă, în conformitate cu lista, va conduce o nouă şedinţă numai după epuizarea şi în ordinea listei.

 

Preşedintele de vârstă al şedinţei,

ŞTEFAN   ROGOZ

Secretar,

VLADIMIR   PUIU