Hotărârea nr. 155/1996

DESEMNAREA D-LUI ZOTA CORNEIU SI LADISLAU HATHAZI CA VICEPRIMARI AI MUNICIPIULUI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 155

din data de 21 iunie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 21 iunie 1996;

Având în vedere rezultatul votului secret privind alegerea viceprimarilor Municipiului Braşov;

În temeiul art. 20, alin. 2, litera "a" şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Domnii consilieri Zota Corneliu şi Hathazi Ladislau se aleg în funcţia de viceprimari ai municipiului Braşov.

 

Preşedintele de vârstă al şedinţei,

DAN   GOGONEA

Secretar,

VLADIMIR   PUIU