Hotărârea nr. 153/1996

DECLARAREA CONSILIULUI LOCAL LEGAL CONSTITUIT

 

H O T Ã R Â R E A     NR. 153

din data de 21 iunie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 21 iunie 1996;

Având în vedere rezultatul validării mandatelor consilierilor locali şi situaţia depunerii jurământului;

În temeiul art. 17, alin. 5, art. 18, alin. final şi 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC. Consiliul Local al Municipiului Braşov se declară legal constituit.

 

Preşedintele de vârstă al şedinţei de constituire a

Consiliului Local al Municipiului Braşov,

ŞTEFAN   ROGOZ

Secretar,

VLADIMIR PUIU