Hotărârea nr. 152/1996

VALIDAREA CELOR 31 DE CONSILIERI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 152

din data de 21 iunie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 21 iunie 1996;

Având în vedere raportul comisiei de validare cu privire la legalitatea alegerii consilierilor locali şi propunerile de validare a mandatelor consilierilor, precum şi rezultatul votului exprimat separat pentru fiecare consilier;

În temeiul art. 17 şi 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă raportul prezentat de comisia de validare cu privire la legalitatea alegerii consilierilor în Consiliul Local al Municipiului Braşov şi, în consecinţă, validarea mandatelor următorilor consilieri aleşi la 2 iunie 1996 în Consiliul Local Braşov:

 1. Gogonea Dan
 2. Marian Emil
 3. Rogoz Ştefan
 4. Gavrilă Aurel
 5. Lugojanu Emil
 6. Bârsăşteanu Traian
 7. Niţă Emil
 8. Zota Corneliu
 9. Scripcaru Gheorghe
 10. Jecu Silviu
 11. Gulea Sorin
 12. Hathazi Ladislau
 13. Mina Ladislau
 14. Torok Ernest
 15. Szente Ladislau
 16. Niculescu Panait
 17. Sorici Ioan
 18. Boşca Gheorghe
 19. Ivasiuc Constantin Mihai
 20. Topolog Popescu Ion
 21. Bugiu Mariana
 22. Căpitanu Octavian
 23. Grigoraşi Mihai
 24. Prisecaru Nelu
 25. Moruzi Adrian
 26. Paler Gheorghe
 27. Gane Cornel
 28. Steciuc Mihaela
 29. Imbrea Mihai
 30. Dinu Gheorghe
 31. Preda Mihai

 

Preşedintele de vârstă al şedinţei de constituire a

Consiliului Local al Municipiului Braşov,

ŞTEFAN   ROGOZ

Secretar,

VLADIMIR    PUIU