Hotărârea nr. 147/1996

APROBARE PUD PRIVIND AMPLASAREA UNUI CENTRU DE INCHIRIERI MATERIAL SPORTIV - POIANA BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A  NR. 147

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 15.910/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea P.U.D. privind amplasarea în Poiana Braşov a unui centru de închirieri material sportiv;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă P.U.D. privind amplasarea unui centru de închirieri material sportiv, ce face obiectul proiectului întocmit de S.C. POP 94 S.N.C. Braşov, având ca beneficiari pe Bârsan Dan Gabriel, Ibănescu Adrian Emilian şi Popa Mircea Ioan.

ART. 2.  Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU