Hotărârea nr. 145/1996

ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUN.BRASOV D-NEI CHRISTIANE BAILLAUD

 

 

H O T Ã R Â R E A  NR. 145

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând propunerea cotidianului "Gazeta de Transilvania" înregistrată sub nr. 17.217, prin care se propune acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov doamnei CHRISTIANE BAILLAUD, în semn de recunoaştere şi apreciere a contribuţiei sale la viaţa cetăţii şi la susţinerea şi promovarea Braşovului pe plan internaţional;

În temeiul art. 21, litera "v" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC. Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov doamnei CHRISTIANE BAILLAUD - adjunct al primarului oraşului Tours - Franţa.

 

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU