Hotărârea nr. 136/1996

PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIILOR DE COMERT STRADAL.

H O T Ã R Â R E A    NR. 136

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 15.000/1996 al Serviciului Arhitectură,  prin care se propune prelungirea autorizaţiilor pentru agenţii economici care comercializează fructe şi citrice;

Având în vedere prevederile Consiliului Local nr. 59/1996;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă prelungirea valabilităţii autorizaţiilor agenţilor economici care comercializează fructe şi citrice în regim de comerţ stradal, până la data de 1 septembrie 1996.

ART. 2. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 59/1996, în sensul că mesele standard vor fi confecţionate de cei interesaţi pe cheltuiala lor, după avizarea în prealabil a modelului de către Primărie.

ART. 3. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU