Hotărârea nr. 123/1996

ESALONAREA LA PLATA A TAXEI DATORATA DE SC SCURTU SRL

H O T Ã R Â R E A    NR. 123

din data de 24 mai 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 mai 1996;

Analizând referatul nr. 10.062/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a sumei de 1.130.600 lei, datorată de S.C. SCURTU S.R.L. BRAŞOV;

Având în vedere prevederile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 şi ale Legii nr. 24/1994, privind impozitele şi taxele locale;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează eşalonarea la plată a sumei de 1.130.600 lei, reprezentând taxa de folosire a domeniului public datorată de S.C. SCURTU S.R.L. BRAŞOV, cu sediul în Poiana Braşov ap. 404.

ART. 2. Se avizează eşalonarea la plată în 12 rate lunare egale, începând cu data de iunie 1996.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

MARIA    OLARU