Hotărârea nr. 119/1996

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN TRE MUN.BRASOV SI ASOCIATIA MICILOR INVESTITORI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 119

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 37.916/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local Braşov şi Asociaţia Micilor Investitori, în vederea administrării bateriei comerciale situate la intersecţia B-dul Alexandru Vlahuţă cu str. Hărmanului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 65/1996;

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă contractul de asociere între municipiul Braşov şi Asociaţia Micilor Investitori în vederea administrării bateriei comerciale situată la intersecţia B-dul Alexandru Vlahuţă cu str. Hărmanului.

Contractul se constituie anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/1996.

ART. 2. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU