Hotărârea nr. 104/1996

APROBARE PUD SEDIU ICLPUAT

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 104

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 11.955/16 aprilie 1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea P.U.D., zona intersecţiei Calea Bucureşti - str. Carpaţilor, în vederea construirii de sedii ale unor instituţii publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă varianta a doua a proiectului P.U.D. sediu I.C.L.P.U.A.T. - Calea Bucureşti, intersecţie cu str. Carpaţilor, elaborat de S.C. TUC S.R.L., la comanda I.C.L.P.U.A.T. Braşov.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU