Hotărârea nr. 102/1996

ESALONAREA LA PLATA A TAXEI DE TIMBRU DATORATA DE PASLARU AURELIAN

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 102

din data de 26 aprilie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 aprilie 1996;

Analizând referatul nr. 10.740/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a taxei de timbru datorată de cetăţeanul Pîslaru Aurelian din Braşov, str. Rândunicii nr. 10, sc. A, ap. 12;

Având în vedere dispoziţiile Ordinului Ministerului de Finanţe nr. 1.362/1993, cap. III, pct. 1, litera "h",

În temeiul art. 21, litera "e" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează eşalonarea la plată a taxei de timbru în sumă de 200.000 lei, datorată de Pîslaru Aurelian, domiciliat în Braşov, str. Rândunicii nr. 10, sc. A, ap. 12.

ART. 2. Se avizează eşalonarea în 9 rate lunare, începând cu data de 1 aprilie 1996.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

IOAN    POPESCU