Hotărârea nr. 98/1993

SCOATEREA LA LICITATIE A UNOR TERENURI IN VEDEREA CONCESIONARII LOR PT. CONSTRUIREA DE LOCUINTE.

 

H O T àR  R E A   NR. 98

din data de 30 septembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 septembrie 1993,

Analizând referatul nr. 21.416/1993 al Biroului Patrimoniu, cu privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri în vederea concesionării lor pentru construirea de locuinţe;

Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

În temeiul art. 21, literele "g" şi "m", 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea concesionării, pentru construirea de locuinţe, a terenului delimitat de liziera muntelui Tâmpa, str. Molidului, zona stâncoasă, până în dreptul blocului nr. 7 de pe str. Molidului şi zona de lăstăriş până în dreptul blocului 41 de pe str. Molidului, în suprafaţă de 6,5 ha.

ART. 2. Concesionarea se va face pe o durată de 99 de ani, iar preţul terenului este de ___________ lei/m.p.

ART. 3. Biroul Evidenţă, Administrare Patrimoniu va întocmi documentaţia pentru identificarea şi parcelarea terenului precum şi caietul de sarcini al licitaţiei.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                        GHEORGHE PUŞCAŞU