Hotărârea nr. 95/1993

STABILIREA TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL 1994

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 95

din data de 30 septembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 septembrie 1993,

Analizând referatul nr. 21.360/1993 al Direcţiei Economice, privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 1994,

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu privire la impozitele şi taxele locale,

În temeiul art. 21, litera "f" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Pentru anul 1994 se stabilesc taxele speciale prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Sumele datorate în baza prezentei hotărâri vor fi administrate ca fonduri speciale în condiţiile legii.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         GHEORGHE PUŞCAŞU

 

                                                                                                                                                                              ANEXÃ

                                                                                                                                                                   La Hotărâre anr. 95

  • 10.000 lei pentru fiecare căsătorie oficiată de Primăria Braşov, în zilele de sărbători legale, considerate zile nelucrătoare şi în zilele de repaus, săptămânal, respectiv, sâmbăta;
  • 2.000 lei pentru fotografierea ceremoniilor de oficiere a căsătoriilor în sala de oficieri a Primăriei Braşov;
  • 5.000 lei pentru înregistrarea video a fiecărei căsătorii;
  • 3.000 lei pentru blocarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea autovehiculelor staţionate neregulamentar pe raza municipiului Braşov;
  • 4.000 lei pentru autorizarea profilului de activitate a unităţilor comerciale şi prestări de servicii;
  • 2.000 lei pentru viza anuală la cei care au obţinut aceste autorizaţii;
  • 4.000 lei pentru autorizarea comercializării în pieţe, târguri, de către societăţile comerciale pentru 1 an calendaristic;
  • 2.000 lei pentru autorizarea comercializării, în pieţe, târguri, de asociaţiile familiale şi persoane fizice, autorizate pentru 1 an calendaristic;
  • 1.000 lei pentru toate persoanele juridice şi fizice autorizate pentru perioade limitate;
  • pentru eliberarea permiselor de liberă trecere în zonele în care circulaţia este restricţionată:

a) autovehicule cu capacitate până la 3,5 tone:

- 10.000 lei între orele 6,00 - 21,00;

-  5.000 lei între orele 21,000 - 6,00.

b) autovehicule cu capacitatea peste 3,5 tone:

- 14.000 lei între orele 6,00 - 21,00;

-  7.000 lei între orele 21,000 - 6,00.