Hotărârea nr. 93/1993

REDUCERE CU 50% A COSTULUI BILETULUI TRANSPORT IN COMUN PT. ELEVI.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 93

din data de 31 august 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 august 1993,

Analizând referatul R.A.T. Braşov nr. 3.058/1993, înregistrat sub nr. 19.793/1993, prin care se propune acordarea de abonamente cu reducere de 50% din valoarea nominală pentru elevii şi studenţii din municipiul Braşov, care circulă cu mijloacele de transport în comun ale R.A.T., începând cu data de 15 septembrie 1993,

În temeiul art. 21, litera "e" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă reducerea cu 50% a costului abonamentelor pe mijloacele de transport în comun de persoane, aparţinând R.A.T. Braşov, pentru elevii şi studenţii din municipiul Braşov, începând cu data de 15 septembrie 1993.

ART. 2. Direcţia Economică şi R.A.T. Braşov vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                              RADU  PÃUN