Hotărârea nr. 81/1993

PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA ORGANIZAREA FESTIVALULUI CERBUL DE AUR

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 81

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 6 august 1993,

Analizând informarea prezentată de Primarul Municipiului Braşov, privind măsurile luate pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului "Cerbul de Aur", ediţia 1993 şi următoarele;

În temeiul art. 21, litera "x" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Preşedinţii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, împreună cu executivul, vor întocmi un COMUNICAT privind poziţia Consiliului Local faţă de organizarea Festivalului "Cerbul de Aur".

Comunicatul va fi remis Televiziunii Române şi mijloacelor de informare în masă până la 9 august 1993.

ART. 2. Pentru anul 1993, Consiliul aprobă participarea Municipiului Braşov, ca parte asociată la organizarea festivalului, cu suma ce reprezintă taxa de ocupare a domeniului public, calculată conform legii.

Proporţional cu această valoare în totalul cheltuielilor de organizare, Primăria va primi cota parte din profitul realizat.

ART. 3. Consiliul împuterniceşte Primăria să încheie cu Televiziunea Română un protocol de colaborare pentru organizarea ediţiilor următoare a festivalului "Cerbul de Aur".

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                     VOICULESCU  LAURENŢIU