Hotărârea nr. 79/1993

APROBARE SCOATERE LA LICITATIE IN VEDEREA INCHIRIERII TERENULUI DE 596 M.P. DIN CART.BARTOLOMEU NORD

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 79

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iulie 1993,

Analizând referatul nr. 14.845/14 iulie 1993, al Biroului Patrimoniu, prin care se propune închirierea unui teren situat la intersecţia străzilor Ecaterina Teodoroiu cu Grigore Ureche din Cartierul Bartolomeu Nord, prin licitaţie publică;

În temeiul art. 21, litera "g", 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 19 ani, a terenului în suprafaţă de 596 m.p., situat la intersecţia străzilor Ecaterina Teodoroiu cu Grigore Ureche din Cartierul  Bartolomeu Nord.

ART. 2. Chiria de la care va porni licitaţia este de70 lei/m.p./an.

ART. 3. Condiţiile speciale, precum şi identificarea terenului vor fi stabilite prin contractul de închiriere.

ART. 4. Biroul Evidenţă, Administrare şi Exploatare Patrimoniu va duce la începlinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            TIBERIU  VINTILOIU