Hotărârea nr. 75/1993

APROBARE REDUCERE 50% PRET BILETE PT. TOTI PENSIONARII IN PERIOADA 01.08 - 30.09.1993 SI REDUCERE 50% PRET ABONAMENTE PENTRU ELEVI SI STUDENTI INCEPAND CU 1.10.1993

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 75

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iulie 1993,

Analizând propunerile privind acordarea unor reduceri pentru transportul urban de călători şi altor categorii de persoane, în afara celor prevăzute de lege şi de Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 25 iunie 1993, precum şi acordarea unor subvenţii din bugetul local pentru R.A.T., în vederea acoperirii acestor cheltuieli;

Având în vedere referatul nr. 16.876 al Direcţiei Economice, adresa nr. 2.581/1993 a R.A.T. Braşov şi scrisoarea unui grup de pensionari, înregistrată sub nr. 15.607/1993,

În temeiul art. 21, literele "c" şi "s" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. În perioada 1 august - 30 septembrie 1993 toate categoriile de pensionari pot circula pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. Braşov, cu bilete a căror plată este redusă cu 50% din valoarea nominală a biletului.

ART. 2. Biletele vor fi procurate de la tonetele R.A.T. pe baza talonului de pensie şi a buletinului de identitate şi sunt valabile numai însoţite de aceste documente doveditoare.

ART. 3. R.A.T. Braşov va acorda abonamente cu 50% reducere din valoare pentru elevi şi studenţi începând cu data de 1 octombrie 1993.

ART. 4. Decontarea sumelor prezentând 50% din valoarea nominală a biletelor, respectiv a abonamentelor, se va face din bugetul local, pe baza documentelor justificative prevăzute de lege, prezentate de R.A.T. Braşov, în termen de 15 zile de la încheierea lunii.

ART. 5. Direcţia Economică şi R.A.T. Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedite al şedinţei,

                                                                                                                                           TIBERIU VINTILOIU