Hotărârea nr. 74/1993

APROBAREA ADMINISTRARII DE CATRE RA COMPREST A PARCARII DIN ZONA STADIONULUI MUNICIPAL, IN URMA INCHEIERII CONTRACTULUI DE ASOCIERE CU PRIMARIA BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 74

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1993,

Analizând referatul nr. 13.120/2.06.1993 al Serviciului Tehnic-Investiţii, prin care se propune asocierea între Primăria Municipiului Braşov şi R.A. Comprest Braşov privind modalitatea de exploatare a parcării, situată în Zona stadionului Municipal - Bartolomeu,

Având în vedere discuţiile purtate şi propunerile făcute de către consilieri;

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă administrarea de către R.A. Comprest Braşov a parcării situate în zona Stadionului Municipal - Bartolomeu, urmând ca R.A. Comprest Braşov să întocmească contractul de asociere cu Primăria Municipiului Braşov.

ART. 2. Biroul Evidenţă Administrare şi Exploatare Patrimoniu şi R.A. Comprest vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                          Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            EMERIC BENEDEK