Hotărârea nr. 70/1993

CONCESIONAREA DIRECTA PT. PAROHIA ORTODOXA " TRACTORUL III" BRASOV A TERENULUI SITUAT IN BRASOV, STR. PROLETARILOR NR.4

 

 

H O T Ã R Â R E A     NR. 70

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1993,

Analizând referatul Serviciului de Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 12.242/1993, prin care se propune aprobarea concesionării unui teren în suprafaţă de 2145.26 m.p., pentru Parohia Ortodoxă "Tractorul III" Braşov, în vederea construirii unei biserici,

Având în vedere dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 50/1991 şi ale Decretului-Lege nr. 126/1990,

În temeiul art. 21, litera "m" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea directă, fără licitaţie publică, pentru Parohia Ortodoxă "Tractorul III" Braşov, a terenului situat în municipiul Braşov, str. Proletarilor nr. 4, înscris în C.F. la nr. 25.032 Braşov, sub nr. top. 9365/13, 9365/14, 9365/15, 9365/16, 9365/17, 9365/18, în suprafaţă totală de 2145,26 m.p., în vederea construirii unei biserici.

ART. 2. Se stabileşte preţul de concesionare al terenului la 25 lei/m.p.

ART. 3. În baza prezentei hotărâri Biroul de Evidenţă, Administrare şi Exploatare a Patrimoniului va întocmi contractul de concesionare.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            EMERIC BENEDEK