Hotărârea nr. 69/1993

APROBARE ALOCARE DIN BUGETUL LOCAL AL SUMELOR NECESARE PT. TIPARIREA ZIARULUI SI A M.O. AL CONSILIULUI LOCAL.

 

H O T Ã R Â R E A      NR. 69

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1993,

Analizând referatul secretarului, prin care se propune aprobarea unor cheltuieli pentru tipărirea ziarului Primăriei şi publicarea unui Monitor Oficial care să cuprindă hotărârile adoptate pănâ în prezent, şi se supun analizei ofertele făcute de ziarele Alternativa şi Mesager, precum şi de S.C. BRAVOX S.R.L.;

În temeiul art. 21, litera "e" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumelor necesare pentru tipărirea ziarului şi a Monitorului Oficial al Consiliului Local.

ART. 2. Autorităţile executive vor emite comenzi pentru tipărire la agentul economic specializat care oferă cele mai avantajoase condiţii.

ART. 3. Direcţia Administraţie Locală şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                             EMERIC BENEDEK