Hotărârea nr. 68/1993

APROBAREA PLATII DIN BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR NECESARE PUNERII IN PRACTICA A APLICATIEI PENTRU INTOCMIREA EVIDENTEI PATROMINIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI, IN VALOARE DE 60.000 LEI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 68

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1993,

Analizând referatul comun al Biroului de Informatică şi al Biroului de Evidenţă şi Administrare Patrimoniu, înregistrat sub nr. 9.134/1993, prin care se fac propuneri privind achiziţionarea unei aplicaţii pentru întocmirea evidenţei patrimoniului public şi privat al municipiului, în valoare de 60.000 lei;

În temeiul art. 21, litera "e", 29 şi 75 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă plata din bugetul local a cheltuielilor necesare punerii în practică a aplicaţiei pentru întocmirea evidenţei patrimoniului public şi privat al municipiului, în valoare de 60.000 lei.

ART. 2. Biroul Evidenţă, Administrare şi Exploatare Patrimoniu şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           EMERIC BENEDEK