Hotărârea nr. 64/1993

TAXA SPECIALA TURISTICA PENTRU POIANA BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 64

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 25 iunie 1993,

În temeiul art. 21, litera "f" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se stabileşte o taxă specială, pentru anul 1993, în valoare de 500 lei pentru un cetăţean român şi 3.000 lei pentru un cetăţean străin, care beneficiază de serviciile turistice oferite de unităţile de turism din Poiana Braşov.

ART. 2. Taxa se încasează o singură dată, în momentul cazării, pentru întreaga perioadă de şedere.

ART. 3. Taxa se încasează de către societăţile comerciale care prestează activităţi de turism şi agrement în Poiana Braşov şi se varsă în contul indicat de Primărie până la data de 10 ale lunii următoare, pentru luna expirată.

ART. 4. Sumele încasate din taxa specială turistică vor fi utilizate pentru întreţinerea şi salubrizarea Poienii Braşov.

ART. 5. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în presă.

 

                                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         EMERIC  BENEDEK